Decor Dětské narozeniny Nora Art-projekty ~ Praha, 30.01.2017