Dekorace byty v Praze Art-projekty ~ Praha, 15.01.2017